Lekovita biljka - Ginseng - 容n 鈹n - Eleutherococcus senticosus
 
 
Mini fotogalerija
 
  OSNOVNA MEDICINSKA NAMENA:
  - mentalna i fizi鋘a sposobnost
- krvni pritisak
- impotencija
- upale zglobova
- slabokrvnost i umor
- iskori靖avanje vitamina i minerala
 
- O GINSENG BILJCI:

- Ginseng - koren 養vota ili kako ga jo zovu 鋌ve鋱ji koren jer oblikom podse潻 na 鋌veka. Ginseng je drevna biljka 鋱ja je pradomovina Isto鋝a Azija, Sibir i Severna Amerika. U ljudskoj prehrani i le鋀nju primenjuje se vi鈹 od 5000 godina. Zbog njegovih brojnih lekovitih svojstava, Kinezi ga smatraju 鋎dotvornim, isceliteljskim lekom. Razne vrste ginsenga, koje se danas mogu na熵 u 隘rokoj prodaji, poti鋎 iz Koreje, Kine, Amerike i Sibira, a sve su poreklom iz porodice Araliacea.

- POZITIVNI UINCI GINSENGA:

- Ginseng, kao dodatak prehrani, koristi vrlo 隘rok krug ljudi 隘rom sveta. Celokupno iskustvo vezano uz tu biljku govori da ona poti鋀 mentalnu i fizi鋘u snagu i sposobnost.

- Prema zapisima kineske medicine, ginseng delotvorno le鋱, izme繠 ostalog, impotenciju i poreme潻je krvnog pritiska i to na poseban na鋱n: sni靠va pritisak osobama koje pate od povi鈹nog krvnog pritiska, a povisuje onima koji imaju problema sa niskim pritiskom.

- Isto tako, povoljno deluje na slabokrvnost, upalne bolesti zglobova, probavne smetnje, otklanja nesanicu, umor i cirkulacijske smetnje te spre醀va hipoglikemiju (pomanjkanje 鈹熰ra u krvi).

- Pored navedenog, uticajem na 餘ezde s unutra雉jim izlu鋱vanjem (endokrine 餘ezde), ginseng posebno poma頡 u potpunom iskori靖avanju vitamina i mineralnih materija u organizmu. Ova uloga posebno je zna醀jna kod ljudi koji u prehrani iz raznih razloga nemaju dovoljnu koli鋱nu nu駐ih vitamina i minerala. Bez vitamina i minerala organizam ne mo頡 preraditi i pretvoriti u energiju 鈹熰re i masti, odnosno belan鋀vine u nu駐e gradivne materije.

- 孤o je koren ginsenga stariji to je kvalitetniji, jer sadr養 vi鈹 delotvornih materija. Pravi kvalitet korejskog ginsenga ozna醀va podatak da je ekstrakt potekao iz korena starog najmanje 5 - 7 godina.

- Uzimanje ginsenga mo頡 koristi svima, bez obzira na starost i pol. - ( nastavak na slede熪j strani... )
 
 
 
index | o nama | shiitake | reishi | coprinus comatus | ginseng | noni | astragalus | goji | gotu kola |porud鞍ine | linkovi |